Profesjonalne i efektywne zarządzanie podległym zespołem

   Wytworzenie odpowiedniej atmosfery decyduje o podniesieniu poziomu skuteczności pracy w grupie. Otwartość, bezpośredniość, życzliwość umożliwiają efektywną pracę. Odpowiednia atmosfera pozwala zmniejszać opór, wyzwala chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami, oczekiwaniami, pomysłami. Pomaga utrzymać naturalną dyscyplinę i chęć do pracy.

   W trosce o konieczność tworzenia właściwych relacji w miejscu pracy, kierownictwo Aresztu Śledczego w Łodzi, zorganizowało szkolenie z zakresu budowania relacji w zespole, w którym udział wzięli kierownicy wszystkich pionów służby jednostki oraz dowódcy zmian.

   W dniach 11.04.-12.04.2018r. dr. Dagmara Chachuła rozmawiała z kadrą kierowniczą Aresztu śledczego w Łodzi o podstawach funkcjonowania efektywnego i zintegrowanego zespołu, skutecznej komunikacji i standardów wpływających na jej jakość czy wzrostu samomotywacji związanej z uczestnictwem w zespole i działaniach zadaniowych. Na szkolenie złożyły się również zajęcia warsztatowe, w trakcie, których kierownicy jednostki mogli przekonać się na sobie o skuteczności technik związanych z właściwym zarządzaniem i komunikacją w zespole.

   Szkolenie to miało na celu podniesienie standardów służby w tak trudnym miejscu jak jednostka penitencjarna. Dobrze zarządzana kadra funkcjonariuszy Służby Więziennej przekłada się na zwiększenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności.

ppor: Michał Pietrasik

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej