Słuchacze szkolenia specjalistycznego dowódców zmian uczestniczyli w zajęciach praktycznych realizowanych w Areszcie Śledczym w Łodzi

   Grupa słuchaczy szkolenia specjalistycznego dowódców zmian działów ochrony Służby Więziennej realizowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w dniu 11 czerwca b.r. uczestniczyła w zajęciach praktycznych w największej jednostce penitencjarnej podległej Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi.

   Po przywitaniu uczestników szkolenia przez Zastępcę Dyrektora AŚ w Łodzi, ppłk. Piotra Urbańskiego, słuchaczom została przybliżona historia jednostki oraz jej specyfika. Przyszli dowódcy zmian obejrzeli też film przedstawiający wszystkie jednostki penitencjarne funkcjonujące na terenie OISW w Łodzi.

   W dalszej części wizyty słuchacze szkolenia przeszli w rejon stanowiska dowodzenia Aresztu Śledczego w Łodzi, a następnie zwiedzili teren ścisły jednostki wraz z oddziałami penitencjarnymi. Zajęcia dydaktyczne realizowane w łódzkiej jednostce obejmowały następujące zagadnienia: zapoznanie uczestników szkolenia ze sposobem ochrony jednostki, zapoznanie z organizacją służby ochronnej w jednostce z nieuwzględnieniem roli dowódcy zmiany, a także omówienie aktualnych problemów występujących w działalności ochronnej.

   Po zakończeniu zwiedzania AŚ w Łodzi słuchacze spotkali się z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Łodzi, płk. Waldemarem Miksą, który podzielił się z nimi swoją wiedzą zdobytą w trakcie wieloletniej służby w kilku jednostka penitencjarnych.

   Opiekunem grupy funkcjonariuszy kursu specjalistycznego dowódców zmian działów ochrony był kierownik Zakładu Szkolenia Ochronnego w COSSW w Kaliszu, mjr Robert Nowacki.

tekst: ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia: por. Arkadiusz Bors

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej