W łódzkim areszcie z inicjatywy wychowawcy powstało koło miłośników „królewskiej gry”.

„Jest tylko jedna gra… prastara, jednak ciągle nowa; mechaniczna w swym założeniu, chociaż działająca tylko dzięki wyobraźni. Ograniczona zastygłą geometryczną przestrzenią, a przy tym nieograniczona w liczbie swoich możliwych kombinacji […]” Stefan Zweig

Historia szachów

Szachy to jedna z najstarszych gier, która od wieków cieszy się niesłabnącą popularnością. Przeznaczona jest dla wszystkich, niezależnie od wieku, a ich historia miała kilka etapów, w których zmieniały się reguły i styl gry. Szachy powstały nie później niż w VI wieku, prawdopodobnie w Indiach. Wówczas grano w pierwszą znaną grę – czaturangę. Zapewne poprzez kupców poruszających się Jedwabnym Szlakiem dotarła ona do Persji, tam uległa modyfikacji przez co zmieniła się w szatrandż. Ta arabska wersja pojawiła się w Europie około VIII-IX wieku, rozpowszechniła się głównie w Hiszpanii, Francji i we Włoszech, po czym objęła swoim zasięgiem cały kontynent. Do Polski dotarła około XII wieku podczas panowania Bolesława Krzywoustego. Zmiany w XV wieku całkowicie zrewolucjonizowały szatrandż, który wtedy przybrał formę znanych nam współcześnie szachów.

Początkowo szachy uznawano za ekskluzywną grę, rozgrywki odbywały się głównie na dworze królewskim. Wiele rodów szlacheckich przybierało herby z motywami szachowymi.

Obecnie szachy przeżywają renesans zarówno w swojej tradycyjnej formie, jak i w formie e-sportu. Według różnych źródeł od 200 do 600 milionów ludzi na świecie regularnie gra w szachy.

W 1924 roku, 20 lipca, powstała Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE), od tego roku rozgrywane są olimpiady szachowe, a corocznie 20 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szachów.

Dlaczego warto grać w szachy?

Szachy to wyjątkowa gra, która ma wiele zalet edukacyjnych. Wpływa na rozwój  intelektualny, poprawia pamięć, uczy logicznego myślenia i pobudza wyobraźnię przestrzenną. Ponadto szachy rozwijają koncentrację, uczą cierpliwości, radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Szacunek do przeciwnika i uczciwe współzawodnictwo to kolejne umiejętności, które możemy rozwijać grając w szachy.

Funkcjonariusze działu penitencjarnego tutejszej jednostki podejmują szereg działań, które sprzyjają kształtowaniu społecznie pożądanych postaw wśród osadzonych, wzbudzają w nich potrzebę przestrzegania porządku prawnego, a także zapobiegają powrotowi do przestępstwa. Tym samym wypełniają założenia celu kary pozbawienia wolności, o którym mowa w art. 67 Kkw.

Zajęcia w ramach koła prowadzi st. wychowawca ppor. Kamila Dąbrowska. Podczas spotkań osadzeni podnoszą swoje dotychczasowe umiejętności oraz zdobywają wiedzę na temat reguł gry. Zajęcia mają charakter teoretyczny polegający na przekazaniu nowej wiedzy oraz wymianie doświadczeń między uczestnikami, po czym następują praktyczne rozgrywki. Koło cieszy się zainteresowaniem coraz większej grupy osadzonych, chętnie uczestniczą oni w spotkaniach i ciągle doskonalą swoje strategie szachowe.

ppor. Berta Macioł

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej