Kolejna udaremniona próba przemytu substancji niedozwolonych na teren Aresztu Śledczego w Łodzi

   W toku prowadzonych czynności profilaktycznych uzyskano informację, że do jednego ze skazanych, przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi, może zostać dostarczona paczka odzieżowa zawierająca środki odurzające. W dniu 31.07.2019r. przeprowadzono kontrolę paczki odzieżowej, przesłanej drogą pocztową, przy wykorzystaniu urządzenia rentgenowskiego Heimann. Na podstawie wykonanego prześwietlenia stwierdzono, że mogą znajdować się w niej przedmioty niedozwolone. W wyniku kontroli paczki, przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi, bezpośrednio przed wydaniem skazanemu stwierdzono zaszyte w ściągaczach nogawek spodni dresowych dwie kulki masy plastycznej, koloru ciemnobrązowego o łącznej wadze netto 8,050 g. Zakwestionowaną substancję zabezpieczono do czasu przekazania funkcjonariuszom Policji. Dyrektor jednostki wszczął czynności wyjaśniające. Zostały powiadomione właściwe organy ścigania.

   Jest to kolejna udaremniona, przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi, próba przemytu środków odurzających i przedmiotów niedozwolonych w tym roku. Sukcesy takie są możliwe dzięki profesjonalnym szkoleniom, w których systematycznie uczestniczą funkcjonariusze łódzkiej jednostki penitencjarnej, a z drugiej strony bardzo dobrej współpracy i zgraniu pomiędzy osobami pełniącymi służbę w poszczególnych działach aresztu.

Ochrona24.info

zdjęcia: plut. Łukasz Kowalski

tekst: ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej