Dnia 17 grudnia 2022 roku na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi odbyło się spotkanie świąteczne dla osadzonych i ich rodzin.

Program resocjalizacji z zakresu integracji rodzin „Rodzinne Święta” skierowany jest do osadzonych – ojców, a jego głównym celem jest podtrzymywanie kontaktów z rodziną i kształtowanie właściwych relacji z dziećmi. Tego rodzaju oddziaływania są szczególnie ważne w przypadku osadzonych odbywających długoterminowe kary. Właściwe relacje z osobami bliskimi mają wymierny wpływ nie tylko na funkcjonowanie osadzonego w trakcie pobytu w warunkach izolacji, ale także zapewniają im łatwiejszy powrót do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.

Jednym z elementów programu jest zorganizowanie przez administrację jednostki  w okresie okołoświątecznym rodzinnego spotkania, aby stworzyć choć namiastkę świątecznej atmosfery dla dzieci. Spotkanie trwało kilka godzin, był to idealny czas, aby ojcowie włączyli się w aktywne spędzanie czasu ze swoimi pociechami. Był wspólny poczęstunek, wspólne zabawy, malowanie, wykonywanie ozdób świątecznych. Oczywiście nie mogło zabraknąć Mikołaja, który wręczył wszystkim dzieciom drobny upominek. Nad właściwym przebiegiem spotkania czuwali wychowawcy.

por. Berta Macioł

zdjęcia: kpt. Łukasz Chmiela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej