W atmosferze świąt Wielkiej Nocy miało miejsce spotkanie skazanych z najbliższymi

   W dniu 24.03.2018r. grupa skazanych odbywająca karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi miała okazję zobaczyć się ze swoimi najbliższymi. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu resocjalizacyjnego pn. „Rodzinne święta- Wielkanoc”.

   Kapelan Aresztu Śledczego w Łodzi przypomniał zebranym znaczenie świąt Wielkiej Nocy w tradycji chrześcijańskiej oraz symbolikę Baranka Bożego i potraw goszczących na stołach w tym czasie.

  Osadzeni, pod kierownictwem funkcjonariuszy jednostki, przygotowali dla swoich dzieci inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. „Zoo”. Zadaniem skazanych było również przygotowanie, z własnych środków pieniężnych, koszyków ze słodyczami dla swoich dzieci. W dalszej części spotkania osadzeni wraz dziećmi uczestniczyli w grach i zabawach mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych.

   Program „Rodzinne święta” realizowany jest, z powodzeniem, w Areszcie Śledczym w Łodzi od kilku lat. Jego celem jest integracja rodzin i wzmacnianie więzi rodzinnych, które często ulegają osłabieniu przez błędy, które doprowadziły osadzonych do umieszczenia w izolacji penitencjarnej. W ramach programu skazani uczestniczą w wykładach i warsztatach prowadzonych przez kapelana jednostki, psychologa i pedagoga. Ma to na celu ukazanie, z różnych punktów widzenia, znaczenia rodziny oraz roli ojca w życiu dziecka.

tekst: ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia: szer. Emilia Golczyńska/mł.chor. Daria Sadowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej