Prawie ćwierć kilograma środków odurzających oraz przedmioty niedozwolone ujawnili funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi u osoby chcącej odwiedzić osadzonego

W czasie realizacji widzeń osadzonych z bliskimi, w dniu 7 maja br. wobec osoby ubiegającej się o widzenie podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli osobistej. W jej trakcie funkcjonariusze Służby Więziennej ujawnili zawiniątka z substancją niewiadomego składu i pochodzenia oraz zegarek z funkcją telefonu komórkowego. W trakcie kontroli torebki podręcznej, którą osoba kontrolowana zabezpieczyła w szafce depozytowej ujawniono dodatkowo: 1 zawiniątko z substancją niewiadomego składu i pochodzenia, mini wagę elektroniczną, telefon komórkowy, urządzenie typu powerbank, 2 karty mikro SD oraz kilkanaście torebek strunowych.

Po zbadaniu zawartości zakwestionowanych zawiniątek stwierdzono w 6 z nich proszek koloru białego o łącznej wadze 96,00 g brutto - badanie potwierdziło zawartość amfetaminy, w 9 zawiniątkach masę plastyczną w kolorze ciemnobrązowym o łącznej wadze 137,78g brutto -  badanie potwierdziło zawartość substancji z grupy syntetycznych kannabinoli, w 3 zawiniątkach susz koloru zielonego o łącznej wadze 12,80g brutto - badanie potwierdziło zawartość substancji THC. Zatrzymaną kobietę przekazano funkcjonariuszom policji wraz z zakwestionowanymi substancjami oraz pozostałymi ujawnionymi przedmiotami.

Jest to trzecia w tym roku, udaremniona próba przemytu. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostki przedmiotów i substancji niedozwolonych. Pierwszą linię stanowią tu funkcjonariusze działu ochrony realizujący kontrolę osób przychodzących na widzenia ale także kontrolujący, przy pomocy urządzeń technicznych, przedmioty dostarczane osadzonym. Dzięki takim działaniom można zaobserwować znaczny spadek ilości prób przemytu przedmiotów niedozwolonych na teren aresztu. Skuteczne wykrywanie prób przemytu jest możliwe także dzięki współpracy pomiędzy funkcjonariuszami poszczególnych działów.

ppor. Michał Pietrasik

zdjęcie: st.kpr. Ariel Myszka, ppor. Michał Pietrasik

ochrona24.info

Express ilustrowany

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej