Studentki kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyły dwutygodniową praktykę na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi.

Zostały zapoznane ze specyfiką jednostki oraz z zadaniami funkcjonariuszy w poszczególnych pionach służby. Szczególną uwagę poświęciły pracy wychowawcy działu penitencjarnego, co jest zgodne z kierunkiem ich studiów oraz zainteresowaniami. Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi, dokumentacją sporządzaną przez wychowawców oraz całokształtem pracy w oddziale mieszkalnym to główne elementy realizowanej praktyki studenckiej. Biorąc pod uwagę fakt, iż Panie praktykantki studiują zaocznie pojawiły się także z ich strony szczegółowe pytania o system pracy i zadania realizowane przez dział ochrony. Niewykluczone że jest to droga do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej jeszcze przed ukończeniem studiów. Mamy nadzieję, że możliwość zapoznania się ze specyfiką tutejszej jednostki penitencjarnej będzie pomocna w wyborze przez Panie dalszej ścieżki zawodowej.
W trakcie realizacji praktyki poruszono także tematykę naboru do Służby Więziennej, zwłaszcza etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz wymogów jakie należy spełnić ubiegając się o przyjęcie na poszczególne stanowiska. Omówiliśmy przywileje wynikające m.in. z Ustawy o Służbie Więziennej. Umożliwianie potencjalnym kandydatom zapoznania się z zadaniami jakie realizuje nasza służba jest najlepszą formą promocji oraz drogą do podjęcia przez nich właściwej i przemyślanej decyzji w przyszłości.

ppor. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej