O relacjach ociec- dziecko, przezwyciężaniu trudności i radości życia w wykładzie Robert Czerniaka w prelekcji „Podróże do granic”

W dniu 2 września 2019r. kilkunastu tymczasowo aresztowanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi uczestniczyło w wykładzie autora książki pt. „Podróże do granic”, pana Roberta Czerniaka.

„Podróże do granic” to historia o prawdziwym życiu, dalekich podróżach, o przyjaźni i o zmaganiach ze śmiertelną chorobą. To przekaz, który otwiera oczy i porusza serca. Bawi i wzrusza. Wydarzenia opisane w książce to burzliwe losy ojca i syna, w jakich uczestniczyli w ciągu ostatnich kilku lat. Były to dwie, trwające po kilka miesięcy podróże do Ameryki Łacińskiej, które zostały przerwane chorobą nowotworową i porażeniem w rdzeniu kręgowym dziewiętnastoletniego chłopaka. Dzięki wyjątkowemu szczęściu, żelaznej sile woli i tysiącom godzin rehabilitacji, młodzieniec ozdrowiał, i wziął udział w kolejnych wyprawach: tym razem przez Polskę i po Australii.

Więcej wiadomości na temat autora można znaleźć na stronie podrozedogranic.pl

tekst:ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia:por. Łukasz Chmiela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej