Również w Areszcie Śledczym w Łodzi skazani szyją maseczki ochronne

   Na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi uruchomione zostały trzy stanowiska szwalnicze, na których wykwalifikowani skazani rozpoczęli szycie maseczek. Pozyskane materiały, służące do wykonania maseczek, są wykrawane i przygotowane według zalecanych wzorów. Wykonane maseczki są następnie sterylizowane i gotowe do użytku. Wydajność stanowisk szwalniczych zwiększa się z dnia na dzień. Zarówno materiały, jak i narzędzia, które stanowią wyposażenie stanowisk, na których szyte są przez skazanych maseczki ochronne, zakupione zostały z Funduszu Sprawiedliwości.

ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej