O roli ojca w życiu dziecka, walce z ciężką chorobą i dążeniu do realizacji życiowych planów w wykładzie podróżnika, pana Roberta Czerniaka

  W dniu 29 listopada 2019r. kilkunastu skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi uczestniczyło w wykładzie autora książki pt. „Podróże do granic”, pana Roberta Czerniaka. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu pn. Rodzinne Święta, a w trakcie prelekcji osadzeni dowiedzieli się jak ważne są relacje ociec- dziecko, przezwyciężanie trudności i radości życia.

  „Podróże do granic” to historia o prawdziwym życiu, dalekich podróżach, o przyjaźni i o zmaganiach ze śmiertelną chorobą. To przekaz, który otwiera oczy i porusza serca. Bawi i wzrusza. Wydarzenia opisane w książce to burzliwe losy ojca i syna, w jakich uczestniczyli w ciągu ostatnich kilku lat. Były to dwie, trwające po kilka miesięcy podróże do Ameryki Łacińskiej, które zostały przerwane chorobą nowotworową i porażeniem w rdzeniu kręgowym dziewiętnastoletniego chłopaka. Dzięki wyjątkowemu szczęściu, żelaznej sile woli i tysiącom godzin rehabilitacji, młodzieniec ozdrowiał, i wziął udział w kolejnych wyprawach: tym razem przez Polskę i po Australii.

  Program „Rodzinne Święta”, z powodzeniem, realizowany jest w Areszcie Śledczym w Łodzi od kilku lat. Utrzymywanie prawidłowych kontaktów z rodziną oraz dbanie o właściwe relacje z najbliższymi jest jednym z najważniejszych sposobów oddziaływań resocjalizacyjnych, mających niewątpliwie bardzo duży wpływ na proces readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Tego rodzaju programy resocjalizacyjne ukierunkowane są na integrację rodzin i ukazanie jej znaczenia w życiu każdego człowieka. W trakcie programu Rodzinne Święta, poza spotkaniem z rodzinami, osadzeni biorą także udział w warsztatach prowadzonych przez księdza, psychologa oraz pedagoga, w trakcie których dowiadują się o znaczeniu i roli rodzica w życiu dziecka .

  Program w całości jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości.

tekst:ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia: por. Łukasz Chmiela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej