Ojciec i dziecko to kolejna edycja programu resocjalizacyjnego pn. "Rodzinne święta", którego celem jest integracja rodzin

  W dniu 15 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie skazanych, uczestników programu „Rodzinne Święta” z dziećmi i rodzinami. Okazją do spotkania był Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka. W trakcie spotkania skazani mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu z dziećmi uczestnicząc w licznych grach i zabawach przygotowanych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi. Zadaniem jakie postawiono przed ojcami było przyozdobienie koszulek rysunkami, które stanowiły dla najmłodszych prezenty z okazji Dnia Dziecka. Dużo radości zarówno dzieciom, jak i ojcom dał udział w konkursie polegającym na odgadywaniu dla kogo przeznaczone są poszczególne koszulki. Maluchy także miały możliwość przygotowania koszulek dla swoich ojców.

   W ramach programu osadzeni uczestniczyli również w przedstawieniu Teatru Kurtyna z Krakowa pt. "Więzy krwi" oraz spotkaniu z podróżnikiem Piotrem Czerniakiem, który opowiedział skazanym o swojej "Podróży do granic".

   Program „Rodzinne Święta” ukierunkowany jest na integrację rodzin oraz rozwijanie umiejętności społecznych. Przeznaczony jest dla skazanych, u których z jednej strony konieczne jest przywracanie więzi rodzinnych a z drugiej utrzymywaniu właściwych relacji w związku z pobytem w izolacji. Właściwe relacji z rodziną i dziećmi stanowią niezwykłą motywację dla skazanych w procesie resocjalizacji. Jednocześnie kontakt z rodziną jest jednym ze sposobów oddziaływania na skazanych, którego podstawowym celem jest wzbudzenie społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Program ten, w Areszcie Śledczym w Łodzi, realizowany jest z powodzeniem od kilku lat.

ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej