Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w dniu 20.11.2019r. miała miejsce uroczysta odprawa funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi, połączona z awansami na wyższe stopnie służbowe i wręczeniem odznak resortowych

   Obchody Narodowego Święta Niepodległości są wyjątkową chwilą dla wszystkich, którzy swoje życie zawodowe związali ze służbą ojczyźnie.

   Z tej okazji w dniu 20 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Łodzi odbyła się uroczysta odprawa kadry jednostki, w tracie której funkcjonariusze otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaki resortowe. Uroczystość uświetniła obecność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, płk. Włodzimierza Jacka Głucha, który wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Łodzi, płk Waldemarem Miksą, wręczał funkcjonariuszom odznaki i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Uroczystości asystował Poczet sztandarowy Aresztu Śledczego w Łodzi.

  W trakcie uroczystości, Odznakami z okazji 100. lecia polskiego więziennictwa zostali uhonorowani zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi, ppłk Robert Sójta, ppłk Piotr Urbański oraz kpt. Jakub Białkowski. Czterech funkcjonariuszy za swoje zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych zostało wyróżnionych Brązowymi Odznakami za zasługi w pracy penitencjarnej. Awanse na wyższe stanowiska służbowe otrzymało 72 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi- dziesięciu oficerów, czterech chorążych i czterdziestu dwóch podoficerów. Rozkazem personalnym Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi, płk. Waldemara Miksy szesnastu funkcjonariuszy otrzymało awans na starszego szeregowego.

  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, płk Włodzimierz Jacek Głuch, podziękował funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Łodzi za wkład i zaangażowanie, jakie każdego dnia pozwala, aby obywatele Polski mogli czuć się bezpieczni ,lecz także za liczne przybycie na uroczystość świadczące o ich przywiązaniu do wartości patriotycznych.

   Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi, płk Waldemar Miksa, podziękował zebranym za codzienną służbę i profesjonalizm w trakcie wykonywanych zadań. Podziękował również rodzinom funkcjonariuszy za wyrozumiałość dla trudu służby ich najbliższych. Funkcjonariusze przyjęli również życzenia dalszej pomyślności w służbie Ojczyźnie.

   Podniosłości całej uroczystości nadali zaproszeni goście reprezentujący zarówno służby mundurowe w tym Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, kom. Wojciech Malarczyk, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, bryg. mgr. inż. Jacek Konciak, Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kom. Krzysztof Kubacki, Komendant V Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, mł. insp. Maciej Kasica, lecz także Przewodniczący Koła Terenowego NSZZFiPW st. chor. Jarosław Górski oraz mjr Służby Więziennej w st.spocz. Grzegorz Gdula, Przewodniczący Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

galeria zdjęć

tekst. ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia. por Łukasz Chmiela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej