Pomoc potrzebującym to główne motto funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi – zasłużonych honorowych dawców krwi.

Od lat oddają najważniejszą cząstkę siebie, przyczyniając się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Dwóch funkcjonariuszy posiada na swoim koncie odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, przyznawaną po oddaniu co najmniej 18 litrów krwi, jeden z funkcjonariuszy dodatkowo został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Trzech kolejnych posiada odznakę III stopnia, przyznawaną po oddaniu co najmniej 6 litrów krwi.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi wręczył funkcjonariuszom nagrody w postaci krótkoterminowego urlopu, w uznaniu za wyróżniającą postawę oraz aktywne, regularne działanie na rzecz honorowego krwiodawstwa. Ponadto Przewodniczący NSZZ FiPW wręczył nagrodzonym związkowe upominki.

Nasi Bohaterowie nieustannie i bezinteresownie dzielą się cennym darem, którego nie można kupić ani wyprodukować. Gratulujemy godnej naśladowania postawy. Jesteśmy dumni, że mamy takich ludzi w swoich szeregach.

por. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej