Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości po raz kolejny Służba Więzienna włączyła się do  ogólnopolskiej akcji służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”, organizowanej w dniach 20.10-20.12.2021r.

To już 10. edycja honorowego oddawania krwi, zainicjowana przez Straż Graniczną. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia oraz Sekretarza Stanu – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem akcji jest pomoc w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia poprzez propagowanie honorowego krwiodawstwa, pozyskanie jak największej liczby nowych dawców krwi oraz zmniejszanie jej deficytów w placówkach leczniczych i bankach krwi. W czasie epidemii COVID-19 jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż znacznie spadła liczba krwiodawców. Stanowi to poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi i jej składników. Udział w akcji służy także budowaniu pozytywnego wizerunku służby, kojarzenia munduru z gotowością niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz ukazaniu godnych naśladowania postaw.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi aktywnie włączyli się do tegorocznej akcji zbiórki krwi oddając „cząstkę siebie” w tak szczytnym celu.

ppor. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej