Dnia 3 września 2022 roku odbyła się 11. odsłona Narodowego Czytania objęta patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturę stanowią „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Z inicjatywy wychowawcy osadzeni w Areszcie Śledczym w Łodzi aktywnie włączyli się do udziału w akcji. Już w tygodniu poprzedzającym jej finał kilku skazanych zostało zaangażowanych do czytania zbioru poezji, które za pośrednictwem radiowęzła zostały emitowane do wszystkich cel mieszkalnych. Nadrzędnym celem wydarzenia jest promowanie wśród osadzonych czytelnictwa oraz przypominanie treści najważniejszych rodzimych dzieł.

Tegoroczna lektura ma szczególne znaczenie w historii polskiej literatury. Zbiór wierszy wydany w 1822 roku zapoczątkował w Polsce romantyzm, dlatego też w dwóchsetlecie jego wydania Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

„(…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą”  – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Akcja Narodowego Czytania organizowania jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Areszt Śledczy w Łodzi już po raz kolejny aktywnie włączył się do udziału w wydarzeniu.

ppor. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej