O mediacjach w sprawach rodzinnych i cywilnych opowiadali skazanym pracownicy Caritas Archidiecezji Łódzkiej

   W dniu 18 października 2018r. grupa kilkunastu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi wysłuchała wykładu dotyczącego mediacji w sprawach rodzinnych. Spotkanie prowadzili pani Iwona Jordańska- Moszyńska z Punktu Pomocy Charytatywnej, oraz pan Sebastian Stasiulewicz z Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej. Obie instytucje podlegają pod Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

   W trakcie spotkania osadzeni dowiedzieli się kiedy można sięgnąć po mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych oraz jakie korzyści ona z sobą niesie.

  Był to trzeci wykład dotyczący mediacji w ramach Tygodnia Mediacji 2018r. Poza wykładami przedstawicieli różnych instytucji, dotyczącymi mediacji osadzeni uczestniczyli w pogadankach z tego zakresu, które były realizowane przez kadrę penitencjarną jednostki. Tematyka mediacji poruszana jest również w audycjach sieci radiowęzła Aresztu Śledczego w Łodzi przez cały rok.

ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej