#ResortSprawiedliwościPomaga

  W dniu 10.06.2020r. na terenie Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi przekazali 500 szt. maseczek ochronnych uszytych przez skazanych, z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, w ramach programu resocjalizacyjnego pn.: „Pomagam”. Program ten ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych. W jego trakcie osadzeni uczyli się m.in. szyć maseczki, które zostały przekazane placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przekazanie nastąpiło w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

  Minister Zbigniew Ziobro już w początkowym okresie rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 w Polsce zdecydował o podjęciu przez resort sprawiedliwości, i podległe mu instytucje, walki z koronawirusem i wspierania potrzebujących. We współdziałaniu ze Służbą Więzienną na szeroką skalę prowadzona jest akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. W ramach akcji, w wielu jednostkach penitencjarnych na terenie kraju, realizowane są programy resocjalizacyjne, w trakcie których osadzeni ucząc się obywatelskiej odpowiedzialności oraz kształtując społecznie pożądane postawy, szyją maseczki ochronne oraz wytwarzają inne rzecz niezbędne w walce epidemią. Akcja realizowana jest również poprzez zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla takich instytucji, jak szpitale, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe czy schroniska dla zwierząt.

  Przekazanie 500 sztuk maseczek to kolejna akcja pomocowa, której adresatem jest Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi. Współpraca pomiędzy instytucjami jest efektem porozumienia podpisanego ponad dwa lata temu.

tekst: ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia: por. Łukasz Chmiela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej