Skazani z Aresztu Śledczego w Łodzi sprzątali groby żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Polski we wrześniu 1939r.

  Z inicjatywy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi w dniu 08.11.2019r. grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w łódzkiej jednostce penitencjarnej, wzięła udział w nietypowej lekcji patriotyzmu. W ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Łodzi posprzątali 20 grobów polskich żołnierzy poległych w walkach w obronie ojczyzny we wrześniu 1939r. Z okazji Święta Niepodległości zapalono na ich grobach znicze pamięci aby uczcić najwyższą ofiarę, jaką ponieśli Ci młodzi ludzie broniąc niepodległości Polski.

  Dzięki zarządcy części wojskowej Cmentarza Doły, panu Piotrowi Piotrowskiemu, osadzeni dowiedzieli się w jakich walkach żołnierze ci ponieśli śmierć. Mieli również okazję zobaczyć groby weteranów z Westarplatte czy Monte Cassiono, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej mieszkali w Łodzi.

  Ta forma oddziaływań penitencjarnych ma na celu skłonienie osób odbywających karę pozbawienia wolności do refleksji oraz zmiany świadomości i wartości, które powinny kierować ich życiem.

ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej