Zwiedzanie na ekranie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

  Dzięki współpracy Aresztu Śledczego w Łodzi z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, osadzeni przebywający w jednostce penitencjarnej mają możliwość poznawania współczesnej historii Polski.

  W ramach akcji „Zwiedzanie na ekranie”, będącej formą oddziaływań penitencjarnych ukierunkowanych na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, skazani i tymczasowo aresztowani, przebywający w AŚ w Łodzi, mają możliwość obejrzenia wykładu dr. Sebastiana Adamkiewicz dotyczącego Konstytucji 3-go Maja. Konstytucja 3 Maja to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza. Uchwalona została 3 maja 1791 r. przez Sejm Czteroletni. Jej głównymi autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Przyjęcie Konstytucji napotkało wiele trudności, ponieważ cześć posłów opłacanych przez państwa ościenne sprzeciwiała się ustawie zasadniczej mogącej wzmocnić i zmodernizować państwo polskie.

ppor.Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej