Od 1 grudnia 2021 roku obowiązuje nowy numer konta dotyczący wpłat na paczki żywnościowe i higieniczne.

    W związku z połączeniem Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego w Sieradzu z Państwowym Przedsiębiorstwem Odzieżowym ,,RAKON' w Raciborzu od dnia 01.12.2021r. zmianie ulegnie numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat na paczkę dla osadzonego przygotowywaną przez powyższe przedsiębiorstwo.

Wpłaty na paczki żywnościowe i higieniczne należy dokonywać na n/w numer rachunku bankowego:

Bank BNP PARIBAS: 76 1600 1462 1079 5233 0000 0003

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej