W dniu 22 kwietnia 2020r. z funkcjonariuszami i pracownikami Aresztu Śledczego w Łodzi pożegnał się płk Waldemar Miksa, który przez ostatnie dwa lata pełnił w nim służbę na stanowisku Dyrektora jednostki. W trakcie odprawy z kierownictwem aresztu, płk Miksa podziękował podległym mu funkcjonariuszom za wkład i zaangażowanie, które pozwoliły na wprowadzenie wielu korzystnych zmiana w codziennym funkcjonowaniu największej jednostki penitencjarnej w okręgu łódzkim.

   Płk Waldemar Miksa, z dniem 22 kwietnia 2020r., został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

 

ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej