Grupa słuchaczy szkolenia na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej- specjalizacja finansowa realizowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,w dniu 4 lipca 2019r. uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi

   Po przywitaniu uczestników szkolenia przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi, płk. Waldemara Miksę, słuchaczom została przybliżona historia jednostki oraz jej specyfika. Funkcjonariusze obejrzeli też film przedstawiający wszystkie jednostki penitencjarne podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi. Następnie por. Joanna Rutkowska-Sypka, zastępca kierownika Działu Finansowego jednostki, opowiedziała słuchaczom o finansowym funkcjonowaniu największej jednostki penitencjarnej w okręgu łódzkim.

   W dalszej części wizyty słuchacze szkolenia zwiedzili teren ścisły jednostki wraz z oddziałami penitencjarnymi, stanowisko dowodzenia Aresztu Śledczego w Łodzi oraz nowoczesne sale widzeń oddane do użytku zaledwie kilka miesięcy temu a na pytania o jej codzienne funkcjonowanie odpowiadał inspektor Działu Ochrony, por. Arkadiusz Bors.

   Celem wizyty słuchaczy szkolenia na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej było poznanie praktycznych rozwiązań dotyczących służby finansowej, a opiekunem grupy była ppłk Magdalena Knapik.

tekst: ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia: mł.chor. Agata Majchrzak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej