Jan Karski, kurier Polskiego Państwa Podziemnego, w wykładzie Michała Adamiaka z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

   W dniu 09.12.2019r. Grupa kilkunastu tymczasowo aresztowanych mężczyzn, przebywający w Areszcie Śledczym w Łodzi, miała okazję poznać sylwetkę Jana Karskiego. Postać tego wielkiego człowieka, kuriera między rządem RP na uchodźstwie a Komendą Główną Związku Walki Zbrojnej- Armii Krajowej przybliżył osadzonym pan Michał Adamiak, specjalista ds. edukacji Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. W trakcie wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną, osadzeni poznali życie i działalność tego niezwykłego Polaka, który dwukrotnie przeniknął do warszawskiego getta i jednego z obozów zagłady, gromadząc dokumentację eksterminacji Żydów. Swój raport naocznego świadka oraz inne materiały na ten temat przedstawił w 1942 roku w Londynie, a następnie, w 1943 r. prezydentowi Rooseveltowi.

Był to pierwszy wykład pracowników Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi realizowany na terenie łódzkiego Aresztu. Wykłady przybliżające osadzonym historię Polski oraz postaci znanych Polaków mają na celu wsparcie procesu resocjalizacji poprzez oddziaływania kulturalno- oświatowe, w tym kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

 

tekst: ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia: por. Łukasz Chmiela, ppor. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej