Ćwiczenia obronne mają na celu doskonalenie umiejętności podejmowania natychmiastowych działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, a także wypracowanie metod współdziałania z innymi służbami.

Agresja osadzonego w trakcie rozmowy wychowawczej, zabarykadowanie się osadzonych w celi mieszkalnej jako próba wymuszenia na administracji jednostki określonych decyzji,  odprawa zadaniowo-informacyjna z wyznaczonymi funkcjonariuszami realizującymi zadania obronne oraz podrzucenie w rejon wejścia do jednostki ładunku wybuchowego to kolejne etapy ćwiczeń jakie miały miejsce 28 listopada 2022 roku na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi.

Na terenie jednostki powołano sztab, który koordynował działania służb. Gdy negocjacje z osadzonymi okazały się nieskuteczne konieczne było zastosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz pokonanie barykady stworzonej przez osadzonych - wsparcia udzieliła Grupa Interwencyjna Służby Więziennej w Łodzi. Przećwiczono także ewakuację wszystkich funkcjonariuszy i pracowników z budynku administracji, w związku ze zlokalizowanym przed wejściem do jednostki pakunkiem. 

Tego rodzaju ćwiczenia pozwalają na sprawne i skuteczne podejmowanie działań przez funkcjonariuszy w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń.

por. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej