Osadzeni z Aresztu Śledczego w Łodzi zbudowali szopkę dla dzieci z Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

   W dniu 11 grudnia 2017 roku dzięki nawiązanej współpracy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi i pracowników Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Lnianej, w ramach współpracy ze społeczeństwem doszło do przekazania szopki bożonarodzeniowej. Szopka została zbudowana w całości przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi i będzie ona stanowić element dekoracji do przedstawienia odgrywanego przez dzieci.

   Integracja ze społeczeństwem jest ważnym elementem w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych. Aktywne włączenie się osadzonych w przygotowanie inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej niesie ze sobą nie tylko walory wychowawcze, ale również pozwala uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie dziecka. Efekt kreatywności i wkładu pracy skazanych spotkał się z ogromnym uznaniem.

szer. Daria Sadowska

 

napisali o tym:materiał prasowy

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej