Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi odwiedzili Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

   W dniu 04.09.2019r. 11 osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi wzięło udział w zajęciach kulturalno-oświatowych realizowanych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Spotkanie rozpoczął pan Tomasz Prokop wykładem pt. Archeologia-nauka o człowieku.

   Osadzeni obejrzeli m.in. uratowane zabytki archeologiczne z terenu Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, w pasach budowy autostrad A1 i A2, a także na Kujawach. Na wystawie wydzielono strefy ekspozycyjne związane z poszczególnymi okresami chronologicznymi - starszą i środkową epoką kamienia, młodszą epoką kamienia, epoką brązu, okresem późno lateńskim, rzymskim i wędrówek ludów oraz wczesnego i późnego średniowiecza. Zwiedzający nad głową mieli iluminowane światłem niebo, a przed oczami roztaczały się naturalne krajobrazy od jaskini, surowej tundry przez lasy do otwartej przestrzeni pól. Ekspozycję zamykała architektura romańska z Tumem, Sulejowem i Inowłodzem, a na końcu z licem murów zamków późnośredniowiecznych, głównie na przykładzie Rawy Mazowieckiej. Na wystawie obejrzano także depozyty prawdziwych skarbów od tych najstarszych z miedzi i brązu, po liczący 1300 sztuk skarb srebrnych denarów krzyżowych ze schyłku XI wieku z Parzęczewa. Dużą atrakcją były zrekonstruowane groby, z których część znajduje się tuż pod podłogą. Groby te zostały nakryte wysoko hartowanym szkłem, po którym można przechodzić, oglądając wszystkie szczegóły pochówku i jego bogatego wyposażenia. Unikatowa była również figurka paleolitycznej Wenus z Wilczyc obrazująca stopień zaawansowania artystycznego społeczeństw magdaleńskich żyjących około 15 tys. lat temu.

  Oddziaływania penitencjarne mające na celu kształtowanie umiejętności poznawczych oraz readaptacja społeczna osób pozbawionych wolności, są istotnym elementem procesu resocjalizacji realizowanego w Areszcie Śledczym w Łodzi.

 

tekst: ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia: ppor. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej