75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

   Powstanie Warszawskie było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanym przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Wybuch Powstania połączony był z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Była to największa operacja militarna Armii Krajowej.

   1 sierpnia 2019r. w 75. rocznicę wybuchu Powstania, z inicjatywy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi, grupa 8 skazanych, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych odwiedziła groby Powstańców znajdujące się w części wojskowej, łódzkiego Cmentarza „Doły”.

   W trakcie zajęć osadzeni dowiedzieli się kim były osoby spoczywające na łódzkiej nekropoli i w jakich działaniach wzięli udział w trakcie trwania Powstania Warszawskiego.

   Zajęcia kulturalno-oświatowych mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich są niezwykle istotnym elementem procesu resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

zdjęcia: por. Łukasz Chmiela

tekst: ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej