W dniu 25.10.2022r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krakowie przyjechali na zaproszenie  Dyrekcji XVI LO w Krakowie im K.K. Baczyńskiego w celu promocji Służby Więziennej.

Podczas zajęć z klasami mundurowymi omówiono proces rekrutacyjny do Służby Więziennej. 
Przedstawiono świadczenia należne funkcjonariuszom, ścieżki awansu, pracę z osadzonymi, a także omówiono stosowanie środków przymusu bezpośredniego
i możliwość kontynuowania nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej