W dniu 28 kwietnia 2021 r. w oddziale zewnętrznym w Krakowie Nowej - Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie gościła grupa krakowskich maturzystów.

Jednym z głównych celów spotkania było zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz specyfiką Służby Więziennej jako formacji mundurowej, która w tym roku obchodzi 100-lecie powołania.

W trakcie spotkania mieli oni również okazję poznać historię Aresztu Śledczego w Krakowie, główne zadania i cele Służby Więziennej oraz podstawowe zasady obywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Goście mieli okazję, w trakcie pobytu na terenie krakowskiej jednostki, obejrzeć oddział mieszkalny, tzw. spacerniak oraz kaplicę więzienną.

Możliwość odbycia tej wizyty pozwoliła uczniom na lepsze zrozumienie specyfiki służby naszych funkcjonariuszy oraz na poznanie warunków obywania kary pozbawienia wolności.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej