W dniu 27.07.2019 r. z inicjatywy kadry penitencjarnej grupa skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Krakowie wzięła udział w akcji Czyste Tatry.

W bieżącym roku odbyła się 8 edycja akcji Czyste Tatry organizowanej przez Stowarzyszenie Czysta Polska. Jej celem jest ochrona obszaru Tatr nie tylko poprzez zrobienie jednorazowych porządków ale także przez długotrwałą zmianę świadomości turystów odwiedzających góry. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w jeden z weekendów lipca do Zakopanego przybyli wolontariusze z całej Polski, by sprzątać tatrzańskie szlaki. Organizatorzy wyposażyli ich w biodegradowalne worki na śmieci, rękawice, identyfikatory oraz mapy szlaków. Każdy z wolontariuszy mógł wybrać rejon Tatr, który chciał sprzątać. Do wyboru było kilkadziesiąt szlaków o różnej długości i zróżnicowanym stopniu trudności.

Skazanym przypadł do sprzątania rejon Doliny Kościeliskiej. Zapełnione worki ze śmieciami zostały złożone w przygotowanym przez organizatorów miejscu, przy wejściu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Udział skazanych w akcji sprzątania Tatr był inicjatywą wychowawców pracujących z tymi skazanymi. Akcja wpisywała się w realizowany w jednostce program edukacji ekologicznej skazanych „Zielony Las”. W ramach programu prowadzony jest szereg inicjatyw mających na celu kształtowanie u skazanych postaw prospołecznych, w przypadku tego programu związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska i wrażliwością na sprawy z tym związane. Poza wspomnianą akcją skazani angażowani są również w różnego rodzaju prace porządkowe na rzecz krakowskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz znajdujących się w okolicy Krakowa terenów leśnych.

Kampania Czyste Tatry, mimo iż trwa zaledwie kilka lat przynosi pozytywne rezultaty – z roku na rok Tatry są coraz czystsze. Nie tylko dlatego, iż sprzątają je setki wolontariuszy ale także dlatego, iż wzrasta wspomniana wyżej świadomość ekologiczna odwiedzających je turystów. Mamy nadzieję, iż również nasi osadzeni, kiedy już jako wolni ludzie odwiedzą najwyższe polskie góry będą pamiętać, by ich nie zaśmiecać.

Więcej na temat akcji Czyste Tatry: http://www.czystetatry.pl

 

Tekst: kpt. Paweł Twaróg

Zdjęcia: mjr Mariusz Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej