Powołanie ppłk Zbigniewa Zadorę na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie

20 marca 2023 r.  Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie ppłk Zbigniewa Zadorę. Uroczystej odprawie, która odbyła się w areszcie, przewodniczył Dyrektor Okręgowy – płk Tomasz Wiercioch. Nowego Dyrektora powitali jego zastępcy oraz kierownicy poszczególnych działów.

ppłk Zbigniew Zadora rozpoczął służbę 1 grudnia 1991 roku w Zakładzie Karnym w Wadowicach jako funkcjonariusz działu ewidencji, a od 1996 r.  kierownik tego działu. Od 1 maja 2017 r. powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach, a od 1 marca 2022 r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej