W dniu 07.10.2017 r. z inicjatywy kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu zorganizowano spotkanie integracyjne dla skazanych i ich rodzin z dziećmi.

Dzięki uprzejmości dyrekcji krakowskiego ogrodu zoologicznego spotkanie udało się zorganizować na terenie zoo, co jeszcze podniosło jego atrakcyjność, głównie w oczach maluchów. Ze względów bezpieczeństwa wzięli w nim udział tylko skazani, którzy na co dzień pracują poza terenem aresztu oraz nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa. Oprócz zwiedzania ogrodu zoologicznego dla dzieci biorących udział w spotkaniu przygotowano również konkurs plastyczny z nagrodami.                        W organizację tego wydarzenia w sposób aktywny włączył się także kapelan jednostki.
Tym, co najbardziej zapadło w pamięć jego uczestnikom były słowa córki jednego z osadzonych: "Tato, choć raz mnie nie zawiodłeś".

Rozmowy toczone z osadzonymi w trakcie powrotu do jednostki wskazują, iż takie spotkanie z rodzinami poza murami więzienia bardzo dobrze wpłynęło na ich funkcjonowanie,  a największe korzyści odniosły dzieci, które mogły w sposób konstruktywny i ciekawy spędzić czas z bliskimi. Biorąc powyższe pod uwagę już pracujemy nad organizacją kolejnego takiego spotkania integracyjnego.

Włączenie rodzin skazanych do współpracy w oddziaływaniach penitencjarnych, podejmowanych w trakcie ich pobytu w więzieniu, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów i jednocześnie stanowi istotny czynnik w społecznej readaptacji skazanych. Stąd podejmowane przez Służbę Więzienną inicjatywy w zakresie organizowania oddziaływań ukierunkowanych na podtrzymanie lub wzmocnienie więzi rodzinnych. Kontakty osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bliskimi przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i stanowią jeden z priorytetów resocjalizacji.


 


 

Opracował:

por. Paweł Twaróg

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej