W dniu 15.10.2017 r. grupa 8 skazanych w ramach uczestnictwa w programie resocjalizacji miała możliwość odwiedzić sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wyjazd skazanych do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się z inicjatywy kadry penitencjarnej i w jej asyście. Był on jednym z elementów realizowanego przez dział penitencjarny programu "Tolerancja". Program ten został wyróżniony w trakcie II Ogólnopolskiego Konkursu Sprzyjającego Readaptacji Osób Pozbawionych Wolności o nagrodę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Jego główny cel wpisany jest w samą nazwę programu i jest nim kształtowanie postawy tolerancji w skazanych. W programie położony jest również nacisk na kształcenie w nich empatii, gdyż deficyty w tym zakresie w sposób oczywisty mają wpływ na zachowania niepożądane lub wręcz przestępcze. Program "Tolerancja" w swoich założeniach teoretycznych odwołuje się bezpośrednio do podstaw edukacji międzykulturowej rozumianej jako przekazywanie wiedzy o różnorodnych grupach etnicznych i ich kulturach a także systemach wierzeń ludzi żyjących na określonym terytorium oraz podkreślanie korzyści ze zjawiska przenikania się kultur.

W trakcie wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej skazani mieli możliwość zapoznać się z historią tego miejsca stanowiącego jedną z najstarszych i największych kalwarii na ziemiach polskich. Zwiedzili także sanktuarium a osoby wierzące mogły pomodlić się we własnych intencjach.

Poza opisanym powyżej wyjazdem w programie Tolerancja przewidziano wykłady i prelekcje na temat mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących w Polsce, debaty na temat bieżących problemów wiążących się z tematyką programu a także wizyty w miejscach kultu innych wyznań.

 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Twaróg

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej