Informujemy, że od dnia 22.04.2022 r. obowiązują następujące zasady udzielania widzeń:

Widzenia będą odbywały się w dniach oraz godzinach ustalonych w porządku wewnętrznym:

1. Widzenia dla osób  tymczasowo  aresztowanych  odbywają się w 1-szą i 3-cią sobotę miesiąca w turach I i II oraz w piątki.

2. Widzenia dla osób skazanych odbywają się w 1-szą i 3-cią sobotę miesiąca w turze III oraz

w czwartki i niedziele.

3. W dniach 1 stycznia i 1 listopada nie ma widzeń i biuro przepustek jest nieczynne.

 

Widzenia będą realizowane turami w następujących godzinach:    


I - tura godz. 9.30-10.30

II - tura godz.12.00-13.00

III - tura godz.14.30-15.30

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia wymaga telefonicznego umówienia pod numerem:
691 350 536, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_as_krakow@sw.gov.pl., w dni robocze w godzinach od 9:00–14:00.

Czas trwania widzenia, dopuszczalna liczba osób biorących udział w widzeniu, prawo do dodatkowego widzenia w przypadku widzeń z dzieckiem, sposób udzielania widzeń, zezwolenie na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających oraz powody umożliwiające przerwanie lub zakończenie widzenia przed czasem precyzuje art. 105a kodeksu karnego wykonawczego.

Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w obowiązujących przepisach dla danego typu zakładu karnego (zgodnie z posiadaną podgrupą klasyfikacyjną).

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej