W piątek, 21 października 2022 r. w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej”.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni, władz miasta, służb mundurowych, przedstawicieli administracji państwowej. Celem konferencji była wymiana poglądów oraz zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej. Cennym aspektem spotkania były sformułowane przez rozmówców rekomendacje, zarówno w zakresie usprawnienia pracy z rodzinami nieletnich i młodzieży, jak i w obszarze edukacji wychowawców resocjalizacyjnych. Szeroki zakres oddziaływań we współczesnej penitencjarystyce daje możliwość zindywidualizowania ich odpowiednio do każdego przypadku.

Najważniejszą formą oddziaływań penitencjarnych jest zatrudnianie skazanych i wyrabiane u nich nawyku pracy. W przypadku skazanych uzależnionych od alkoholu, czy narkotyków niezwykle ważnym czynnikiem resocjalizacji jest podjęcie terapii, ponieważ środki odurzające nierzadko są przyczyną wkroczenia na drogę przestępczą. Kontynuacja edukacji, kursy zawodowe ułatwiają odnalezienie się skazanego na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Zajęcia sportowe, kulturalno-oświatowe pozwalają pozbycia się napięcia i uczą społecznie akceptowanej formy spędzania czasu wolnego. Możliwość kontaktu z rodziną także zalicza się do skutecznych metod readaptacji społecznej. To właśnie rodzina jest często największą motywacją dla osoby pozbawionej wolności do zmiany swojego stylu życia.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w trakcie którego wymieniano doświadczenia dotyczące pracy z osadzonymi.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Agata Świdrak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej