Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie ogłasza konkurs na dzierżawę hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Krakowie Nowej Hucie wraz z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych.

Ogłoszenie

 

dot. dzierżawy hali produkcyjnej  w Krakowie ul. Spławy 2, 31-988 Kraków

 

 1. Wymagania dotyczące sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy:

 

 • Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie osób pozbawionych wolności, przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Krakowie Nowej Hucie na poziomie nie mniejszym niż 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Zatrudnienie osób pozbawionych wolności może odbywać się w systemie jednozmianowym lub dwuzmianowym. 


 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 • Przedsiębiorca, zatrudniający osoby pozbawione wolności ma możliwość otrzymania ryczałtu w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1559)

 

 • Przedsiębiorca przy spełnieniu określonych warunków może również ubiegać się o dotację lub pożyczkę. Powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2021 r, poz. 1078)

 

 

 1. Dane techniczne dot. hali produkcyjnej:

 

 • hala produkcyjna znajdującą się na działce nr 2, obręb: 19, jednostka ewid. Nowa Huta położona w Krakowie przy ul. Spławy 2
 • hala produkcyjna ma powierzchnię użytkową: 308,90 m2.
 • hala wyposażona jest w następujące instalacje: wodno - kanalizacyjna, hydrantowa, wentylacyjna, elektryczna 230V/400V, centralnego ogrzewania, teletechniczna ( telefon wewnętrzny), telewizja przemysłowa.
 • hala produkcyjna posiada 1 bramę segmentowa o wymiarach 3,0 m x 2,99 m oraz wyposażona jest w okna  w ścianie północnej i południowej zapewniające naturalne oświetlenie.
 • hali produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym dla potrzeb zatrudnienia osadzonych

 

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na wizję lokalną hali produkcyjnej prosimy o kontakt pod nr :

 

 1. kpt. Krzysztof Dymacz – 12 630 12 30
 2. chor. sztab. Marcin Lichoń – 12 643 83 58

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat zasad zatrudnienia skazanych prosimy o kontakt pod nr :

 

      1. st. chor.  Andrzej Bartosik – 12 643 83 17

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej