W Areszcie Śledczym w Krakowie skazani wzięli udział w LEKCJI CZYTANIA, która odbyła się w ramach programu resocjalizacyjnego „Czytając na Wolność”

Sytuacja epidemiczna w jakiej znalazł się nasz kraj wymaga poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań pomocnych w prowadzeniu programów w jednostkach penitencjarnych. Jednym z nich okazał się internet, a więc prowadzenie zajęć przy pomocy e-learningu. Program realizowany jest przy współpracy z prof. Grzegorzem Jankowiczem z którym to z uwagi na trudną sytuację panującą na terenie kraju realizowane są spotkania online.

Prof. Jankowicz na pierwszą z lekcji przygotował tekst pt. „Wybryk natury” Margaret Atwood znajdujący się w zbiorze opowieści „Kamienne posłanie”. Wybryk natury to opowiadanie krótkie, zaledwie kilkustronicowe, jednak temat którego dotyczy – wykluczenie społeczne, jest ponadczasowy. Naturalnie nasz gość umiejętnie moderował przebieg dyskusji, nie ograniczając oczywiście nikomu możliwości wypowiedzenia się, pomagając jednak subtelnie wniknąć w warstwę tekstową i semantyczną.

W trakcie tych ponad 120 minut LEKCJI CZYTANIA zadawano sporo pytań, padło też wiele odpowiedzi - życiowych, psychologicznych, filozoficznych i metafizycznych.

Trwają już przygotowania do kolejnego spotkania z Grzegorzem Jankowiczem, gdyż te inicjatywy są szczególnie cenne w tym trudnym dla osób pozbawionych wolności czasie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej