W dniu 02.07.2022 r. z inicjatywy i pod nadzorem kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Krakowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Krakowie Nowej Hucie grupa skazanych wzięła udział w akcji Czyste Tatry.

W bieżącym roku odbyła się 11 edycja akcji Czyste Tatry organizowanej przez Stowarzyszenie Czysta Polska. Jej celem jest ochrona obszaru Tatr nie tylko poprzez zrobienie jednorazowych porządków ale także przez długotrwałą zmianę świadomości turystów odwiedzających góry. Chcemy pokazać, jak zostawić dobry ślad po naszej obecności w górach – czyli taki, którego nie widać w przyrodzie. Nawet najmniejsze akcje na rzecz środowiska mogą być tropem, za którym podążą inni – mówi Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska[1]. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszy weekend lipca do Zakopanego przybyło setki wolontariuszy z całej Polski, by sprzątać tatrzańskie szlaki. Organizatorzy wyposażyli ich w biodegradowalne worki na śmieci, rękawice, identyfikatory oraz mapy szlaków. Każdy z wolontariuszy mógł wybrać rejon Tatr, który chciał sprzątać. Do wyboru było kilkadziesiąt szlaków o różnej długości i zróżnicowanym stopniu trudności.

Skazanym przypadł do sprzątania rejon Doliny Kościeliskiej i Doliny Chochołowskiej. Zapełnione worki ze śmieciami zostały złożone w przygotowanym przez organizatorów miejscu, przy wejściu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Udział skazanych w akcji sprzątania Tatr był inicjatywą wychowawców pracujących z tymi skazanymi. Akcja wpisywała się w realizowany w jednostce program edukacji ekologicznej skazanych „Zielony Las”. W ramach programu prowadzony jest szereg inicjatyw mających na celu kształtowanie u skazanych postaw prospołecznych, w przypadku tego programu związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska i wrażliwością na sprawy z tym związane. Poza wspomnianą akcją skazani angażowani są również w różnego rodzaju prace porządkowe na rzecz znajdujących się w okolicy Krakowa terenów leśnych.

Kampania Czyste Tatry, mimo iż trwa zaledwie od 2012 r. przynosi pozytywne rezultaty – z roku na rok Tatry są coraz czystsze. Nie tylko dlatego, iż sprzątają je setki wolontariuszy ale także dlatego, iż wzrasta wspomniana wyżej świadomość ekologiczna odwiedzających je turystów. Według danych organizatorów od początku akcji wzięło w niej udział ponad 35 000 wolontariuszy, którzy znieśli z gór blisko 7 ton śmieci.

Mamy nadzieję, iż nasi osadzeni, już jako wolni ludzie wezmą udział w kolejnych edycjach akcji Czyste Tatry.

Więcej na temat akcji Czyste Tatry: http://www.czystetatry.pl

 

Tekst: mjr Paweł Twaróg

Zdjęcia: mjr Mariusz Krawczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej