Kwestia wykluczenia społecznego dotyka każdą grupę społeczną, zmagającą się z istotnymi problemami wyłączenia z określonych obszarów życia publicznego. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie postawili na integrację z osobami starszymi, z Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach, celem aktywizacji ich chociaż w niewielkim wymiarze.

Marginalizacja osób starszych to problem dzisiejszych czasów, skala tego problemu z roku na rok wzrasta, z uwagi na proces starzenia się naszego społeczeństwa. Osoby będące w wieku poprodukcyjnym są wyłączone z życia zawodowego i starają się przeżyć spokojnie swoją starość. Często w istocie żyją wyłącznie swoimi wspomnieniami, a izolacja ich od sfery aktywności zawodowej, pozbawienie władzy czy prestiżu prowadzi do ich wycofania.

Aby zapobiec temu zjawisku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach, gdzie mieli okazję spotkać się z seniorami, z różnych środowisk zawodowych. Lekcja międzypokoleniowa, na której tym razem nie tylko my byliśmy prelegentami, lecz również uczestnicy spotkania, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi, stała się dla nas okazją do zatarcia wszelkich granic. Możliwość przedstawienia funkcjonowania jednostek penitencjarnych w dzisiejszych czasach, problemów z jakimi zmagają się funkcjonariusze, pracujący w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz warunki odbywania kary były najciekawszymi tematami dla seniorów. Na uwagę zasługuję również fakt, iż powyższe spotkanie było okazją również do formy resocjalizacji skazanych, którzy przygotowali prace plastyczne dla osób starszych.

 

Zdjęcia: st. kpr. Monika Bastek

tekst: sierż. Justyna Przygudzka – Krzemień

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej