Pod koniec grudnia 2017 r. dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie podpisał porozumienie z władzami Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie.

Umowa przewiduje wspieranie oraz regularną pomoc w pracach pomocniczo-porządkowych oraz ogólnobudowlanych, które będzie realizowane poprzez zatrudnienie nieodpłatne osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie.
Warto przypomnieć, że "Wioski SOS" w Polsce to miejsca, gdzie porzucone i osierocone dzieci mogą zapomnieć o swoich ciężkich przeżyciach, poczuć bezpieczeństwo i są szansą na ich lepszą przyszłość. Dlatego Służba Więzienna znając specyfikę i problemy placówki SOS w Karlinie stara się ją wspierać poprzez znalezienie odpowiednio dobranych osadzonych do prac nieodpłatnych, jak również organizuje imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka. Dlatego Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przy Areszcie Śledczym w Koszalinie jest zawsze wrażliwy i stara się nieść pomoc tam gdzie społeczeństwo, a w szczególności dzieci tego potrzebują.

Tekst: por. Zbigniew Sołtys, kpt. Zbigniew Starzyński
zdjęcia:  por. Zbigniew Sołtys

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej