Wizyta przedstawicieli Biura Dozoru Elektronicznego w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie w dniu 19.07.2023 r. stała się finalnym spotkaniem, kończącym tygodniowe przygotowania do otworzenia zespołu terenowego dozoru elektronicznego, funkcjonującym przy Areszcie Śledczym w Koszalinie. Na czele świeżo utworzonej komórki organizacyjnej stanie doświadczony funkcjonariusz st. sierż Rafał Kryszyłowicz.

Innowacyjny system odbywania kary pozbawienia wolności poza murami jednostek penitencjarnych stanowi duży przełom. Ogromną zaletą więzienia elektronicznego jest jego funkcjonalność oraz efektywność, dzięki pracy Funkcjonariuszy Dozoru Elektronicznego w całej Polsce 162 tys. orzeczeń Sadów Powszechnych zostało wykonanych w tym systemie, co w znacznej mierze wpłynęło na obniżenie kosztów utrzymania jednostek penitencjarnych.

Liczby oraz wskaźniki są bardzo wymowne: utrzymanie osadzonego w jednostce penitencjarnej aktualnie wynosi około 4652 zł, natomiast system dozoru elektronicznego wygeneruje wyłącznie kwotę 757 zł. Zatem nowa perspektywa odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w okręgu koszalińskim będzie miała znaczący wpływ na umożliwienie osobie, objętej tym systemem funkcjonowanie w otwartym środowisku, sprzyjającym inkluzji społecznej.

Zespół Terenowy przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie będzie składał się z 11-stu funkcjonariuszy, którym powierzy się zadania z zakresu kontroli warunków technicznych, zamontowania urządzeń elektronicznych oraz ewentualnego demontażu czy wymianę sprzętu, a w przypadku naruszenia zasad odbywania kary pozbawienia wolności, szybką interwencję oraz monitorowanie sytuacji. Natomiast skazani na więzienie elektroniczne mają znacznie większe możliwości na uniknięcie rygorów panujących w izolacji penitencjarnej, aktywność zawodową czy zarobkowanie na utrzymanie własne oraz swojej rodziny. Podtrzymuje to znacząco relacje oraz więzi rodzinne, a także daje warunki do rozwoju osobistego.

Podsumowując, przed Oddziałem Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie otwierają się nowe możliwości nie tylko dla funkcjonariuszy, ale również osób, które w naszym regionie będą mogły odbywać karę pozbawienia wolności w warunkach domowych, a specjalnie do tego wyszkolona kadra penitencjarna będzie stanowiła nad nimi nadzór.

 

tekst i zdjęcia: sierż. Justyna Przygudzka - Krzemień

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej