Ponownie na terenie naszej jednostki penitencjarnej mogły odbyć się wykłady w zakresie programu prewencyjnego W SŁUŻBIE PRAWU. Tym razem uczestnikami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie, którzy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji panelowej.

Organizacja tego typu przedsięwzięć, na terenie Aresztu Śledczego w Koszalinie, pozwala ukazać młodzieży szkolnej jak niebezpieczne jest lawirowanie między przepisami prawa. Zjawisko rosnącej przestępczości wśród uczniów stało się na tyle niepokojące, iż nauczyciele muszą niezwłocznie reagować, aby nie pozwolić na rozprzestrzenianie się demoralizacji wśród tej grupy społecznej. Ich pozycję wspiera program prewencyjny Służby Więziennej.

 

Liczba czynów karalnych o charakterze kryminalnym popełnionych przez nieletnich znacznie wzrosła, o czym notorycznie można usłyszeć w mediach. Młodzież szkolna nie do końca jest świadoma swoich czynów, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Dalecy są również od świadomości ponoszenia konsekwencji prawnych, za czyny o charakterze przestępczym. Stąd istotą kolejnego spotkania z uczniami Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie na terenie Aresztu Śledczego w Koszalinie było uświadamianie ich jakie następstwa niesie za sobą popełnianie czynów karalnych, zakłócających porządek społeczny. W ramach programu W SŁUBIE PRAWU wykwalifikowani funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie opowiedzieli również o wpływie dopalaczy oraz substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie ludzkiego organizmu, oraz co najważniejsze ocenę danej sytuacji, będąc pod wpływem nieznanych substancji.

 

zdjęcia: szer. Daria Jóskowska

tekst: sierż. Justyna Przygudzka - Krzemień 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej