Okres wakacyjny dla wielu uczniów był okazją do odpoczynku, spędzenia czasu z bliskimi oraz realizacją swoich letnich planów. Dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Koszalinie była to doskonała okazja do udoskonalenia warsztatów oraz poprawy założeń programu "W Służbie Prawu".

Już we wrześniu rozpoczeliśmy realizację programu prewencyjnego Służby Więziennej w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Głównymi założeniami tych zajęć jest edukacja prawna młodzieży oraz szeroko rozumiana prewencja przestępstw, których uczniowie dopuszczają się na terenie szkoły bądź poza nią. W świetle obowiązujących przepisów odpowiedzialność prawna jest ponoszona przez każdego, kto naruszy pewien porządek społeczny, dopuści się wykroczenia bądź przestępstwa. Każdorazowo jest to oceniane przez placówki oświatowe, lecz wielokrotnie również przez kuratorów, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, poprawcze czy też sąd rodzinny. Wielokrotnie sprawy są również rozpatrywane przez sądy karne, które w istocie decydują o przyszłości młodych osób. 

 

Program prewencyjny "W Służbie Prawu" ma właśnie takie założenia, które mają wspomóc działania placówek oświatowych, uświadomić uczniom, jakie konsekwencje czekają na nich w sytuacjach naruszenia porządku prawnego oraz czym w istocie jest izolacja więzienna. Pobyt uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich z Kołobrzegu na terenie Aresztu Śledczego w Koszalinie doskonale odzwierciedlił ich wyobrażenia o jednostce penitencjarnej. Spacer po oddziale mieszkalnym, spacerniaku czy sali widzeń doskonale uświadomił ich, jakie dolegliwości wynikają z odbywania kary pozbawienia wolności. Z kolei uczniowie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie, którzy gościli w swojej szkole Funkcjonariuszy z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie przekonali się na czym polega służba każdego z nas, a w szczególności jaką trudną pracę wykonują przewodnicy psów specjalnych ze swoimi podopiecznymi. Mnogość pytań świadczyła wyłącznie o ich zainteresowaniu, a pozytywnie odebrany przekaz wskazywał na to, iż takie spotkania są bardzo istotne w kształtowaniu odpowiedniej postawy wśród młodzieży.

 

zdjęcia: mł.chor. Oliwia Chmielewska / sierż. Justyna Przygudzka - Krzemień

tekst: sierż. Justyna Przygudzka - Krzemień 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej