W miniony piątek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie, funkcjonariusze okręgu koszalińskiego odebrali z rąk dyrektora okręgowego awanse służbowe, odznaczenia i wyróżnienia.

W uroczystej akademii wzięli udział funkcjonariusze z Aresztu Śledczego z Koszalina, Aresztu Śledczego z Słupska oraz z Zakładu Karnego w Koszalinie. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jacek Wiśniewski wręczył 4 funkcjonariuszom odznaki „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” oraz 6 funkcjonariuszom przyznane przez Ministera Sprawiedliwości odznaki "100-lecia polskiego więziennictwa”. Uroczysta akademia była również okazją do wręczenia 44 funkcjonariuszom awansów na wyższe stopnienie służbowe.
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jacek Wiśniewski wręczył również przyznaną przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odznakę „SEMPER PARATUS” funkcjonariuszowi wyróżnionemu za prezentowaną wzorową postawę. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który biegał po ulicy i atakował przechodniów stwarzając tym samym zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów i innych uczestników ruchu. Funkcjonariusz nie pozostał obojętny widząc niebezpieczną sytuację, która zagrażała zdrowiu i życiu innych osób. Niezwłocznie powiadomił Policję i obserwując mężczyznę pozostał na miejscu zdarzenia aż do przyjazdu służb. Ostatecznie pomógł też w udaremnieniu próby ucieczki agresora. Postawa funkcjonariusza jest godna pochwały i naśladowania, gdyż dzięki jego czujności i umiejętności odpowiedniego reagowania nie doszło do tragedii. Funkcjonariusz nie pozostał obojętny na zaistniałą sytuację, wykazał się odwagą, odpowiedzialnością oraz umiejętnością wykorzystania wiedzy i zdobytego doświadczenia w służbie.
Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie wyróżnił 4 funkcjonariuszy nagrodami pieniężnymi oraz urlopami nagrodowymi za prezentowaną wzorową postawę. Funkcjonariusze w czasie służby zauważyli, że osadzony w trakcie wykonywania czynności pracowniczych stracił przytomność. Nadzorujący pracę skazanego funkcjonariusz stwierdził brak pulsu w/w. W takich sytuacjach liczy się szybkość, skuteczność oraz trafność podejmowanych decyzji. Tak właśnie zachowali się funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie. Bez chwili wahania podjęli reanimację osadzonego przy użyciu defibrylatora AED w następstwie czego przywrócono funkcje życiowe osadzonego przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Uratowano życie. Taka postawa zasługuje na szczególne uznanie.
Podczas uroczystości Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jacek Wiśniewski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za codzienny wysiłek włożony w służbę. Wszystkim odznaczonym i awansowanym raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

Tekst i zdjęcia: mjr Magdalena Obrębska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej