W dniu 09.07.2023 na hali sportowej Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie miała miejsce prelekcja edukacyjna dla osadzonych, związana z obchodami Światowego Dnia Ludności. To coroczne święto, przypadające na dzień 11 lipca, zapoczątkowane w roku 1987, gdy liczba ludności na świecie wzrosła do pięciu miliardów.

Światowy Dzień Ludności

Prowadzący podczas spotkania zwrócił uwagę na istotne szczegóły oraz poruszył kwestie wymagające rozwiązań w odniesieniu do tematu przewodniego, takie jak nadmierny przyrost naturalny w krajach biednych i rozwijających się oraz zbyt szybki proces starzenia się społeczeństwa w wielu krajach europejskich. Osadzeni dzięki prezentacji multimedialnej mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi danymi statystycznymi oraz szacowaniami i prognozami badaczy, zajmujących się kwestiami globalnymi.

Skala i rozległość zagadnień dotyczących Światowego Dnia Ludności sprawia, że są one nad wyraz aktualne i niezwykle ważne dla każdego człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego i sytuacji życiowej. Organizowane w związku z tym corocznie wydarzenia na całym świecie służą poszukiwaniu rozwiązań problemów dotyczących całej ludzkiej populacji. Do działań niezbędnych należy zwracanie uwagi opinii publicznej na kwestie globalne oraz współpraca w tym zakresie między Państwami, organizacjami i instytucjami, bo tylko dzięki odpowiednim prognozom i starannie zaplanowanym działaniom jesteśmy w stanie zadbać o siebie i naszą planetę.

 

Tekst: st. sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: mł. chor. Mariusz Kmiecik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej