W SŁUŻBIE PRAWU oraz W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE jest programem skoordynowanym na szczeblu ogólnopolskim i stał się wsparciem pionu oświaty, w kwestiach kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz edukacji związanej z prewencja przestępstw. Mogli się o tym przekonać uczniowie z klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie.

W obliczu obecnych zagrożeń konfliktów zbrojnych na naszej wschodniej granicy logiczne wydaje się wychowanie młodego pokolenia w myśl idei patriotycznej oraz postaw proobronnych. Stąd od pewnego czasu funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie prowadzą programy edukacyjne m.in. W SŁUŻBIE PRAWU, którego istotą jest ukazanie dolegliwości wynikających z odbywania kary pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej oraz zobrazowanie konsekwencji prawnych, obowiązujących nawet młodzież szkolną. Kolejny program edukacyjny, który powstał na potrzeby wychowania uczniów w myśl patriotyzmu to W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE, którego podstawą jest szkolenie strzeleckie. Dlatego istotne jest, aby takie działania prowadzone były pod bacznym okiem wyspecjalizowanej kadry penitencjarnej.

W ostatnim czasie z oferty edukacyjnej mogli skorzystać uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie, którzy odwiedzili mury Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie. Jest to jednostka penitencjarna, usytuowana z dala od zgiełku miasta, której przeznaczenie pozwala na wykorzystanie jej możliwości do skutecznej resocjalizacji osadzonych. Mogli się o tym przekonać odwiedzający, dla których funkcjonariusze przygotowali ciekawy blok tematyczny. Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się interesującymi wykładami o skutkach popełnianych przestępstw oraz wykroczeń karnych, których konsekwencje są znacznie dotkliwsze niż wydawało się młodemu pokoleniu. Uczniowie z klas mundurowych w szczególności wykazywali zainteresowanie prowadzonym działaniom resocjalizacyjnym na terenie jednostki penitencjarnej. Abstrakcyjne wydawały się dla nich hale produkcyjne na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie, w których osadzeni wykonują prace odpłatne na rzecz kontrahentów zewnętrznych czy tez sala gimnastyczna, otwarta dla każdego skazanego chętnego do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Jednak wychowankowie klasy wojskowej oraz policyjno – penitencjarnej przybyli do oddziału Aresztu Śledczego w Koszalinie w zupełnie innym celu.

Szkolenie strzeleckie, które zaoferowaliśmy uczniom Liceum Ogólnokształcącego to innowacyjny sposób na przekazanie praktycznej wiedzy osobom, wykazującym znaczne zainteresowanie tą tematyką. Młodzi wychowankowie nie tylko wysłuchali odpowiedniego przygotowania do postaw strzeleckich czy zasad panujących na strzelnicy. Mogli się sami przekonać jak celnie wykonuje się strzały, dzięki przygotowanym do tego trenażerom strzeleckim. A samo zobowiązanie uczestników do przestrzegania zasad oraz ścisłego podporządkowania się na stzrelnicy uczy ich pokory i skupienia w miejscu pełnienia służby

 

tekst: sierż. Justyna Przygudzka - Krzemień

zdjęcia: mł. chor. Monika Bastek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej