Studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie w ramach porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z Koszalina odbyło się spotkanie dla grupy studentów III roku pedagogiki z resocjalizacją.

Studenci mieli możliwość zapoznania się z historią Służby Więziennej, działalnością, uprawnieniami oraz misją formacji, ochroną społeczeństwa, zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, resocjalizacją, a także realizacją programu „Praca dla więźniów”. Studenci, zainteresowani pracą w Służbie Więziennej, poznali również zasady rekrutacji oraz istotę służby. Zapoznali się również z przeznaczeniem Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie oraz charakterystyką jednostki organizacyjnej. Ponieważ studenci nie mieli wcześniej możliwości poznania bliżej naszej formacji mundurowej, byli wyjątkowo zaintrygowani ilością działań, jakie podejmuje Służba Więzienna oraz rolą, jaką pełni dla społeczeństwa.
Spotkanie umożliwiło poszerzenie wiedzy i zainteresowań młodzieży. Poprzez takie spotkania ukazujemy, jak wygląda służba w Służbie Więziennej. Być może kilka z tych młodych osób będzie chciało w przyszłości zasilić nasze szeregi. Dodatkowo pozwoliło młodzieży zobaczyć miejsce, do którego, na co dzień niewielu ma dostęp. Być może wpłynie to na ich przyszłą decyzję o wyborze zawodu.

Tekst: mjr Magdalena Obrębska
Zdjęcia: ppor. Piotr Oczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej