Program edukacyjny Zielono Mi połączono z szczytnym celem pomocy dla Małego Bohatera Jaska Adaśka.

W ramach programu edukacyjnego Zielono Mi z zakresu ekologii mającego na celu readaptację społeczną oraz kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych w Areszcie Śledczym w Koszalinie zakorzeniła się już na stałe segregacja odpadów.
 W tym roku pozyskane w jej wyniku plastikowe nakrętki nie tylko przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego, ale także przekazując je na szczytny cel wnosimy drobny wkład w rehabilitację Małego Bohatera Jaska Adaśka.
Grupa osadzonych wraz z wychowawcę do spraw kulturalno - oświatowych jak zawsze wyposażona w worki i rękawiczki wyruszyła sprzątać okolice Góry Chełmskiej jak i trasę do niej prowadzącą. 
W świadomości uczestników pozostanie cenna wiedza teoretyczna i praktyczna, realizacja programu ma za zadanie uświadomić, że osadzeni na równi z ludźmi na wolności dbają o środowisko i mają wpływ na konstruktywne wyrabianie przyjaznego stosunku do przyrody. 

Tekst i zdjęcia: M. Pieńkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej