W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie odbyło się pierwsze spotkanie z potencjalnymi kandydatami do służby.

Areszt Śledczy wraz z Oddziałami Zewnętrznymi funkcjonuje na różnych wymiarach i płaszczyznach, realizacja podstawowych zadań jakie stoją przed Służbą Więzienną nie stanowi jedynych obszarów działalności jednostki penitencjarnej. W strukturze koszalińskiej jednostki penitencjarnej znajdziemy wiele działów: dział ochrony, dział penitencjarny, dział kwatermistrzowski, dział ewidencji, dział finansowy, dział kadr, dział techniki i łączności, dział organizacyjno-prawny, służbę zdrowia a także oddział terapeutyczny i ośrodek diagnostyczny. Noszenie munduru nie musi oznaczać jednokierunkowego rozwoju, gdyż pełnienie służby w poszczególnych działach wymaga różnych kwalifikacji i kompetencji. Zakres powierzonych obowiązków w poszczególnych działach może się znacznie różnić, a nawet niekoniecznie zazębiać. Pozwala to na systematyczny rozwój posiadanych umiejętności w przypadku elastyczności funkcjonariusza i jego otwartości na nowe wyzwania. 


Rekrutacja: https://sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-koszalinie-ogloszenie-o-naborze-nr-16

tekst i zdjęcia: M.Obrębska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej